UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (2023)

Met de UC Zorgzoeker vindt u eenvoudig alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben. Er is altijd een zorgverlener met contract bij u in de buurt. Wel zo fijn!

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (1)Contract 2023 BENU Apotheken

Wij hebben voor 2023 een contract met BENU Apotheken. U kunt ook in 2023 gebruik blijven maken van de diensten van BENU apotheken.

UnitedConsumers Zorgzoeker

In de UC Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben. Een zorgverlener met contract heeft u al vierstappen gevonden:

  1. Ga naar de UC Zorgzoeker.
  2. Vul uw postcode in.
  3. Kies de gewenstezorgsoort.
  4. Uw zorgverlener is gevonden.

Zorgverlener vinden

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (2)UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (3)

Zorgverleners met contract of zonder contract

In de UC Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners waarmee wij een contract hebben. Een zorgverlener met contract houdt in dat er afspraken zijn gemaakt tussen de verzekeraar en de zorgverlener. Door te kiezen voor een zorgverlener met contract weet u zeker dat u uitstekende zorg krijgt en uw zorgkosten 100% vergoed worden.

Zorgverlener zonder contract

Wilt u naar een andere zorgverlener en heeft deze geen contract met ons? Dat kan gewoon. U bent altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Houd er wel rekening mee dat u bij de keuze voor een zorgverlener zonder contract in de meeste gevallen een lagere vergoeding krijgt.

Vergoeding UC Bewuste Keuze

Met deze basisverzekering krijgt u zorg bij zorgverleners met contract volledig vergoed. Daarnaast hoeft u geen zorgkosten voor te schieten. Wel zo fijn.

Bij zorgverleners zonder contract krijgt u 60% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief.Houd wel rekening met het eigen risico of een eventuele eigen bijdrage.Bekijk hier delijst met maximale vergoedingen voor zorgverleners zonder contract.

Goed om te weten:acute zorg wordt altijd volledig vergoed. Moet u bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de vergoeding.

> Meer over het gemiddeld gecontracteerd tarief

UC Bewuste Keuze

Naturapolis

Zorgverleners met contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (4)

(Video) £900 Cost Of Living Payment. Benefits That WONT Entitle You To CLAIM It. Listen To This.

Zorgverleners zonder contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (5)

van het gemiddeld gecontracteerd tarief UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (6)

Voor een aantal hulpmiddelen en taxivervoer kiest u uit een beperkt aantal zorgverleners met contract.

Vergoeding UC Basis Keuze

Bij de UC Basis Keuze worden uw zorgkosten bij zorgverleners met contract volledig vergoed. Daarnaast hoeft u geen kosten voor te schieten.

Bij zorgverleners zonder contract krijgt u 70% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief.Houd wel rekening met het eigen risico of een eventuele eigen bijdrage.Bekijk hier delijst met maximale vergoedingen voor zorgverleners zonder contract.

Goed om te weten:acute zorg wordt altijd volledig vergoed. Moet u bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de vergoeding.

> Meer over het gemiddeld gecontracteerd tarief

UC Basis Keuze

Naturapolis

Zorgverleners met contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (7)

Zorgverleners zonder contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (8)

van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoeding UC Ruime Keuze

Deze basisverzekering vergoedt uw zorgkosten bij zorgverleners met contract volledig. Bovendien hoeft u geen kosten voor te schieten.

Bij zorgverleners zonder contract krijgt u 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief.Houd wel rekening met het eigen risico of een eventuele eigen bijdrage.Bekijk hier delijst met maximale vergoedingen voor zorgverleners zonder contract.

Goed om te weten:acute zorg wordt altijd volledig vergoed. Moet u bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de vergoeding.

> Meer over het gemiddeld gecontracteerd tarief

UC Ruime Keuze

Naturapolis

Zorgverleners met contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (9)

Zorgverleners zonder contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (10)

van het gemiddeld gecontracteerd tarief

(Video) Exodus: I tried to fly to London on a fake passport - BBC News

Vergoeding UC EigenKeuze

Met de basisverzekering UC Eigen keuze krijgt u zorg bij zorgverleners met contract volledig vergoed.

Bij zorgverleners zonder contract krijgt u 100% vergoed van het marktconform tarief. Tenzij het geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging betreft. In dat geval krijgt u bij zorgverleners zonder contract 90% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dit is het tarief dat redelijk is voor bepaalde zorg in Nederland. Wilt u weten wat het marktconform tarief is voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Zijn uw zorgkosten hoger dan het marktconform tarief? Dan dient u het verschil zelf te betalen. Houd daarnaast rekening met het eigen risico of een eventuele eigen bijdrage.

> Meer over het marktconform tarief

UC Eigen Keuze

Combinatiepolis

Zorgverleners met contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (11)

Zorgverleners zonder contract

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (12) tot UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (13)

vergoeding afhankelijk van zorgsoort UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (14)

Bij zorgverleners zonder contract krijgt u 100% vergoed van het marktconform tarief tenzij het geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging betreft. In dat geval krijgt u maximaal 90% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Met onze zorgverzekeringen weet u zeker dat u uitstekend én voordelig verzekerd bent. Dat wilt u toch ook?Vul uw geboortedatum in en ontdek direct hoeveel u kunt besparen opuwzorgverzekering in 2023!

(Video) 🔴BGMI LIVE with HYPER SIMS 💕 | Rush Gameplay ✨| Join With Teamcode #hypersims#girlgamer

Zorgverzekering afsluiten

Veelgestelde vragen

Welke vergoeding geldt voor de aanvullende verzekering?

Ook voor aanvullende verzekeringen worden afspraken gemaakt over zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, vindt u bij de vergoedingen.

Naar de vergoedingen

Welke soorten tarieven zijn er bij zorgverleners zonder contract?

Marktconform tarief

Het marktconform tarief is een bedrag dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners in Nederland rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief. Wilt u weten wat het marktconform tarief is voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Gemiddeld gecontracteerd tarief

Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling, wordt het gemiddeld gecontracteerd tarief genoemd. Voor elke behandeling is een tarief afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Heeft u een bepaalde behandeling nodig? Dan mag uw zorgverlener het afgesproken gecontracteerde tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgverlener verschillen. Het kan dus zo zijn dat een behandeling bij de ene zorgverlener duurder is dan bij een andere zorgverlener. Bekijk hier de lijst met maximale vergoedingen voor zorgverleners zonder contract.

Wettelijk of Wmg-tarief

Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dit is het wettelijk of Wmg-tarief. Is er zo'n tarief, dan wordt hier een percentage van vergoed. Bij UC Bewuste Keuze krijgt u in dit geval 60% vergoed, bij de UC Basis Keuze is dit 70% en bij de UC Ruime Keuze is dit 80%. Bij de UC Eigen keuze krijgt u 100% van het marktconform tarief vergoed. Tenzij het geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging betreft, dan krijgt u 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed.

Meer over tarieven

Mijn zorgverlener heeft binnenkort geen contract meer met jullie. Wat nu?

U kunt nog steeds naar deze zorgverlener gaan. Voor lopende behandelingen geldt namelijk dat u deze gewoon af kan maken bij uw huidige zorgverlener.

Ook daarna heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Heeft u de basisverzekering UC Bewuste Keuze, UC Basis Keuze of UC Ruime Keuze? Dan zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Bovendien moet u in dit geval de nota eerst voorschieten. Uw zorgkosten worden dan achteraf vergoed. Bij de basisverzekering UC Eigen Keuze maakt het voor de vergoeding niet uit of u naar een zorgverlener met contract of zonder contract gaat. In de meeste gevallen worden uw zorgkosten nog steeds vergoed (behalve bij geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging).

Wilt u geen extra kosten hebben? Bekijk dan in de UC Zorgzoeker alle zorgverleners met contract bij u in de buurt. Zo weet u zeker dat u 100% van de zorgkosten vergoed krijgt.

Naar de UC Zorgzoeker

Ik zit in een behandeling en mijn zorgverlener heeft volgend jaar geen contract meer met jullie. Wat nu?

Heeft u basisverzekering UC Bewuste Keuze, UC Basis Keuze of UC Ruime Keuze? Dan kunt u uw lopende behandeling gewoon afmaken. U krijgt uw zorgkosten in dit geval nogh maximaal één kalenderjaar vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg. Let wel op de lijst met maximale vergoedingen.

Heeft u de basisverzekering UC Eigen Keuze? Voor de meeste zorg maakt het voor uw vergoeding niet uit of u naar een zorgverlener met of zonder contract gaat. Indien u gebruikmaakt van geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging heeft u maximaal 90% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

UC Zorgadvies

Vindt u het lastig om een passende zorgverzekering te kiezen? Geen probleem. Wij helpen u graag met zorgadvies op maat. Beantwoord een aantal korte vragen en ontdek in 3 minuten welke zorgverzekering past bij uw persoonlijke situatie.

Doe de check

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (15)

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (16)

Gecontroleerd door onze specialist Nienke Wuits

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Nienke Wuits, specialist op het gebied van zorgverzekeringen. Nienke is sinds 2011werkzaam bij UnitedConsumers.

| Laatst gecontroleerd op: 6-1-2023|

UC Zorgzoeker: Zoek een zorgverlener (17)

Heeft u een vraag, opmerking of advies nodig?

Wij helpen u graag!

Bel ons

Mail ons

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 03/27/2023

Views: 6071

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.